Monday, 21 November 2011

B. Kata Kerja Tak Transitif

Kata kerja tak transitif  ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri
 kepada diri pembuat itu sendiri, tidak kepada benda atau orang lain. Oleh itu ia tidak  
 mempunyai penyambut.

Contohnya :
1. Mereka berjalan pada hari cuti.
2. Anjing itu sedang tidur.
3. Hujan turun dengan lebatnya semalam.

Dalam ayat pertama:
Mereka melakukan berjalan, tidak kepada benda lain.
Dalam ayat kedua:
Anjing melakukan tidur, tidak kepada benda lain.
Dalam ayat ketiga:
Hujan melakukan turun, tidak kepada benda lain.Subjek ( pembuat )
Kata kerja tak Transitif
keterangan
Kami
mandi
di tasek itu.
Dia
senyum
semasa berjalan
Saya
menyanyi
dengan kuat
Hassan
berjalan
ke sekolah

No comments:

Post a Comment