Monday, 21 November 2011

Latihan 1:

Bulatkan jawapan yang betul:
1) 
 Pak Mail memang pandai _____________ biolanya.

A.
memainkan

B.
menggesek

C.
memutarkan

D.
memetikkan

2) 
 Jamilah sedang ____________ perasaan marahnya terhadap Zainab.

A.
mengawalkan

B.
mendiamkan

C.
menyimpankan

D.
memaksakan

3) 
 Luqman tidak dapat __________ kesakitan di kakinya lalu menangis.

A.
menunjuk

B.
merasa

C.
menahan

D.
melihat

4) 
 Ibu Azimah telah ___________ saya ke majlis hari jadinya Ahad ini.

A.
menyuruh

B.
menjemput

C.
memanggil

D.
menghalau

5) 
 Raja Aman Shah telah _____________ negerinya dengan adil dan saksama.

A.
mentitah

B.
mengawal

C.
memerintah

D.
mengundang


No comments:

Post a Comment